SEP Açıklaması: Filistin Direnişine Dair

SEP Açıklaması: Filistin Direnişine Dair

Yom Kippur Savaşı’nın 50. yıldönümünde Gazze Şeridi’nden başta Hamas olmak üzere Filistin direnişinin aktörleri tarafından Siyonist İsrail rejimine yönelik hem havadan hem de karadan Mescid-i Aksa Tufanı adlı bir operasyon başlatıldı. Havadan başlatılan saldırılarda İsrail hedeflerine yönelik 5.000 füze atıldığı belirtilirken, karadan yapılan saldırılarda başta Sderot kentinde olmak üzere Siyonist İsrail rejimine ait kimi askeri hedefler Filistinli direnişçiler tarafından ele geçirildi. Gazze Şeridi’nde yıllardır Siyonist rejim tarafından abluka altında tutulan #Filistin halkının da destek verdiği Mescidi Aksa Tufanı Operasyonu’nda çok sayıda İsrail askeri ve sivil esir alınırken, yine çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Yaşananlar Ortadoğu’da yıllardır süren savaşların derinleşerek süreceğini gösteriyor. En başta şunu ifade etmek gerekir ki bugün Ortadoğu yaşanan çatışma süreçlerinin en başta gelen faillerinden biri, bölgeye emperyalizm tarafından bir kama gibi saplanmış olan Siyonist rejimdir. Bugün Filistin halkının saldırıları sonrasında öldürülen, esir alınan sivillere dair ahlaki bir tartışma yürütülecekse; unutulmamalıdır ki Siyonist rejimin 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı yürüttüğü katliam, etnik temizlik ve işgal politikalarının şeceresi bu tartışmayı baştan anlamsız kılmaktadır. Ortadoğu’da Siyonist İsrail rejimi var olduğu sürece bu şiddet patlamaları kaçınılmaz bir şekilde var olacaktır. Bizler için ezilen Filistin halkının yüz yüze bırakıldığı işgal ve katliam politikaları göz önüne alındığında, ortaya koydukları direnişin meşruiyetini tartışmaya açmak devrimci bir tavır olmayacaktır.

Bugün söylenecek tek bir söz bulunmaktadır: Siyonist #İsrail rejimi yıkılmalıdır. İsrail var olduğu müddetçe Ortadoğu’da kanlı çatışmaların kapıları her zaman açık kalacaktır.

Ayrıca Ortadoğu’da başta ezilen Filistin halkı olmak üzere ezilen tüm halkların kurtuluşunun mevcut düzende mümkün olamayacağı ortadadır. Kapitalizm savaşlar, kıyımlar, etnik ve dini çatışmalar olmadan ayakta duramayacak hale gelmiştir. Bugün Filistin direnişine yön veren başta #Hamas olmak üzere mevcut aktörlerin kapitalizmi aşan bir çözüm ufkuna sahip olmadığı ve halkların karşı karşıya kaldığı sürekli savaş iklimine son veremeyeceği ortadadır. Filistin’in haklı davası ancak tüm bölge genelinde emekçilerin yerel burjuvalara, diktatörlere ve emperyalizme karşı birleşik sosyalist mücadelesi ile gelebilir.

Ortadoğu’da halklar arasında kardeşleşmeyi sağlayacak devrimci bir alternatifin inşası acil bir görev olarak önümüzde durmaktadır.

SEP olarak bir yandan direnen Filistin halkını selamlarken, Sosyalist Ortadoğu Federasyonu’nu yaratma mücadelesini büyüteceğimizi bir kez daha haykırıyoruz!

Share This