BTS Şube Genel Kurullarında “Mücadeleci Taban İnisiyatifi” Önemli İlerlemeler Kaydetti

BTS Şube Genel Kurullarında “Mücadeleci Taban İnisiyatifi” Önemli İlerlemeler Kaydetti

Demiryolları, hava meydanları ve limanlarda çalışan kamu emekçilerini örgütleyen KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) şube genel kurulları tamamlandı.

KESK ve bağlı sendikaların tümden bürokratikleşmesine, etkisizleşmesine ve mana kaybına tepki olarak tabanda anti-bürokratik, sınıfçı ve genç bir dinamiğin şekillenmekte ve güçlenmekte olduğu BTS şube genel kurullarında kendisini gösterdi.

Bu taban muhalefeti KESK liderliğini kamu emekçilerinden ve kendi tabanından tümden kopmakla, sınıf mücadelesini reddeden sivil toplumcu bir anlayışı benimsemekle, mücadeleyi zayıflatmakla, koltuk kavgaları için yapılan entrikalarla, bürokratlaşmak vb’leri ile eleştiriyor. Bu küçülme ve yozlaşma haline alternatifi olarak öne çıkarılan prensipler ise şeffaflık, mücadelecilik, taban inisiyatifi ve sınıf merkezli olmak olarak şekilleniyor.

BTS’nin eylül ayı içerisinde yaptığı genel kurullar bu eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Milyonlarca lira harcanarak düzenlenen genel kurullarda hakim anlayış, ne bir fikir üretme derdinde ne de bir muhasebe yapmak istiyor. TCDD’nin özelleştirilmesi ve BTS’nin yok olmakla karşı karşıya olması bu sendika kurularının gündemine bile giremiyor. Açık ki bu çarpık durum sendika bürokratlarının zerre umrunda değil, ilgilendikleri tek konu koltuk ve delege hesapları. Bunun için de her türlü ilkesiz ittifakı yapmakta beis görmüyorlar. Bir yandan da tabandan gelen taze güçleri saf dışı bırakarak sönümlendirmek konusunda da bir o kadar istekliler.      

Neyse ki geleceğe umutla bakmamıza neden olan bir taban inisiyatifi bu süreçte kendisini gösteriyor. Özellikle Havacılık Şube ile Ankara ve İzmir demiryolu şubelerinde güçlenen bir taban inisiyatifi söz konusu ve bu eğilim diğer 6 şubeye  ve KESK’in geri kalanına da sirayet edecektir.

Havacılık Şube’de Yaşananlar

BTS Havacılık Şube genel kurulu bürokratik yozlaşmanın kendisini en uç şekilde gösterdiği genel kurul oldu. Aslında bu genel kurul hava trafik kontrolörlerinin devam eden fiili iş yavaşlatmasının gölgesinde gerçekleşti, ama genel kurula hakim olan bürokratik eğilimin bu eylemselliğe karşı tavrı olağanüstü gerici olduğu için bu kritik iş yavaşlatma süreci tamamen görmezden gelindi. Delege çoğunluğunu elinde tutan ve bunu perçinlemek isteyen Yurtseverler, kendisini yeri geldiğinde ülkücü olarak tanıtan, BTS ve KESK kültürü ile uzaktan yakından alakası olmayan bir başka eğilimle birleşerek şube genel kurulunu kazandılar. Yurtseverler, böylelikle kendisini “yerine göre” ülkücü olarak tanıtan, Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde sosyal medyadan mesaj atan bir şube başkanını BTS’ye armağan etmiş oldu. Yurtseverlerin tabanından bize gelip rahatsızlıklarını ifade eden arkadaşlar olsa da grup tavrı oldukça netti. Yurtseverler ve söz konusu eğilim kendi yandaşlarını ülkenin dört bir yanından İstanbul’a getirdikleri için yaklaşık 2 milyon TL gibi bir masraf sendikanın kasasından çıkmış oldu. Bu ultra masraflı genel kurulun tek amacı koltukları ve delegeleri almaktı. Olabildiğince hızlı, tartışma yaşanmadan, iliştirilivermiş, el çabukluğu ile aradan çıkarılmış bir “sözde” genel kurul…

Bütün bu sürece itiraz eden mücadeleci taban inisiyatifi ise bu sağa kayış karşısında tutarlı bir muhalefet sergileyerek saflarını genişletti. Sürmekte olan hava trafik iş yavaşlatma sürecine dair de net müdahalelerde bulunan bu yeni inisiyatif genel kurulun esas kazananı olmuştur. Sendikamıza emek vermiş bir çok kadro üye açısından herhangi bir orta yolun olmadığı artık çok açık hale geldiği için neredeyse bütün kadrolar ve yeni genç mücadeleci kamu emekçileri bu taban muhalefetinin bir parçası oldular. Oluşan bu sinerji ile ileri doğru yol almak için elverişli şartlar oluşmuş durumda. Bundan sonra Havacılık Şube’de bu muhalefet bileşiminin yapacakları belirleyici olacak.

Ankara Şube’de Yaşananlar

Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Karabük gibi şehirlerde demiryolcuları örgütleyen Ankara Şube’de mücadeleci taban inisiyatif kendi lisetesini oluşturarak seçimlere girdi. “Anti-bürokratik, sınıfçı, mücadeleci bir taban inisiyatifi” mottosuyla genç ve çalışacak bir ekip olarak seçime giren bu inisiyatif seçimleri 58-47 kazandı. Kimilerince sürpriz olan bu başarının arkasında üyelerle birebir şekilde yapılan taban çalışması bulunuyor. KESK ve BTS’yi saran bürokratik sendikacılıktan sıkılan sendika üyeleri bu çalışmayı son derece olumlu karşıladılar. Sol Parti’ye yakınlığı ile bilinen DSD eğiliminin de bu genel kurulda mücadeleci taban inisiyatifini desteklediğini not etmek gerekir. DSD geçmişte KESK’i domine eden esas eğilim iken bürokratik yönetimin bir parçaları olmaları, yaptıkları çeşitli manevralar ve gerçirdikleri bölünmelerle bugün oldukça zayıflamış durumda.

Ankara’da taban inisiyatifinin önünde önemli görevler bulunuyor. En acil olanı ise TCDD’nin özelleştirilmesi saldırısına karşı mücadeleyi başlatmak. Zira ne BTS Genel Merkezi’nin ne de diğer eğilimlerin böyle bir mücadeleyi başlatmak gibi bir dertleri var. Özelleştirme yasası her an meclise gelebilecek durumdayken sendikal bürokrasinin tek derdi delege pazarlıklarıdır. Bütün enerjileri ve mesailerini bu yönde harcamaktalar. Bu yüzden yeni Ankara Şube hızlı bir şekilde özelleştirme karşıtı mücadeleyi başlatmaya hazırlanıyor. Sadece havacılık şube genel kurulunda israf edilen milyonlarca TL ile şehirlerdeki bütün reklam panoları özelleştirme karşıtı kampanya ile donatılabilirdi, ama kimin umurunda!

Sonuç

Demiryolları, hava alanları ve limanları işçi sınıfının en mücadeleci unsurlarının toplandığı mücadele merkezileri olmuştur. BTS’nin bu bakımdan gururla anlatacağı bir geçmişi var. Ne var ki BTS eski günlerinin çok gerisine düşmüştür. Türkiye’deki belirli sol çevrelerin liderliğinde işleyen sendikal bürokrasi KESK’i bitirme noktasına getirdiği gibi BTS de bundan nasibini almıştır. Ama halen tabanda canlı unsurlar ve canlanmaya hazır odaklar mevcut. KESK ve BTS içerisindeki mücadeleci taban inisiyatiflerinin gelişmesi ve güçlenmesi bu yüzden hayati önemde. BTS’de yaşananlar bunun en somut örneği. Havacılık, Ankara ve İzmir şubelerinde güçlenen bu eğilimin önümüzdeki süreçte daha da ilerlemesi sınıf perspektifli tüm kesimleri heyecanlandıracak cinstendir. 

Ek: BTS Ankara Şube Taban İnisiyatifi’nin “Biz Kimiz? Neden Yola Çıktık?” bildirisi.

Share This