OKDE-SPARTAKOS’un Türkiye ve Suriye Halklarıyla Dayanışma Çağrısı

OKDE-SPARTAKOS’un Türkiye ve Suriye Halklarıyla Dayanışma Çağrısı

Yunan devrimci marksist örgüt OKDE Spartakos bir çağrı yayınlayarak hem dayanışmasını ifade etti hem de SEP’in deprem seferberliğine katılma çağrısı yaptı. Metnin tamamının çevirisini sunuyoruz:

“SPARTAKOS üyeleri ve dostları olarak, son depremin trajik etkileriyle karşı karşıya kalan Türkiye ve Suriye halklarıyla uluslararası dayanışmamızı ifade ediyoruz. Yüreklerimiz, hayatını veya sevdiklerini kaybeden kadın, erkek ve çocuklarla ve benzeri görülmemiş bu trajediyle karşı karşıya olanlarla.

Sermayenin dünyası bu sorunlara çözüm üretemez ve üretmeyecektir. Bir kez daha gördük ki doğal afetlerin sonuçlarının bile sınıfsal bir karakteri vardır. Kurbanlar çoğunlukla müteahhitlerin inşa ettiği kötü binalarda yaşayanlar emekçiler, azınlıklar, mülteciler ve genel olarak yoksullar. Depremin yanı sıra depremzedeler don, yoksulluk ve hükümetin en temel ihtiyaçları bile karşılayamaması sorunlarıyla boğuşmak zorunda bırakılıyor.
Batı’nın Kuzey Suriye’ye uyguladığı ambargo nedeniyle hiçbir uluslararası yardım yeterli olmuyor. Bu sırada da çatışmalar ve askeri operasyonlar depreme rağmen devam ediyor. Kuzey Suriye’de deprem nedeniyle ölümle karşı karşıya olan halk kimsenin umurunda olmadığı gibi tam da bu zamanda Türkiye ve Suriye orduları tarafından bombalanıyor.

Ülkemizin emekçileri doğal afetlerin ne demek olduğunu iyi bilir. Yıkılan fabrikaların içinde bile onlarca insanın can verdiği Atina depreminin üzerinden uzun yıllar geçmedi. Ama bu zor günlerde halkların dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu da çok iyi biliyoruz. Savaşa, milliyetçiliğe, halklarımızı düşmanlaştırmaya çalışan kapitalist çıkarlara karşı halkların kardeşliğini ve küresel sınıf dayanışmasını yükseltiyoruz.

Türkiye ve Suriye halkları için hayati önemde olan ihtiyaçların sağlanması için herkesi dayanışma yapılarına ve işçi sendikalarına destekte bulunmaya çağırıyoruz.

OKDE – SPARTAKOS ayrıca Türkiye Sosyalist Emekçiler Partisi’nden (SEP – Sosyalist Emekçiler Partisi) yoldaşlarla işbirliği içinde depremden etkilenenlere mali destek çağrısında bulunmaktadır.

Depremden etkilenenler için acil yardım!
Dayanışma örgütlenmesini güçlendirelim!
Savaşa hayır! Suriye’ye yönelik askeri operasyonlar ve yalnızca en savunmasız olanları etkileyen ve insani yardımları engelleyen yaptırımlar derhal durdurulsun!
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi ve halkların kardeşliği!”

Share This