ISL: İran’a Savaş Açılmasına Hayır, ABD Ortadoğu’dan Defol!

ISL: İran’a Savaş Açılmasına Hayır, ABD Ortadoğu’dan Defol!

Kapitalizmin yapısal krizinin uç boyutlara ulaşarak derinleşmeye devam ettiğinin göstergelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. İnsanlığı uçurumun kıyısına sürükleyen emperyalist kapitalist sistem, bir yandan acı sonuçları Avustralya’da ortaya çıktığı üzere dünyayı küresel iklim felaketine sürüklerken diğer yandan da emperyalist savaşların büyümesine ve yaygınlaşmasına neden oluyor.  
 
Bu bağlamda ISL, ABD emperyalizminin Ortadoğu’da savaşı kışkırtan ve devrimci halk hareketlerini gerileten hamlelerini şiddetle mahkum eder. ABD Kasım Süleymani’yi yargısız infazla ortadan kaldırırken İran’ı karşılık vermeye zorluyor ve ardından da daha büyük saldırılarla misillemede bulunacağı tehditinde bulunuyor. Açık ki ABD emperyalizmi savaş istemektedir.

ABD isteklerinin bölgeye neleri getireceğini gayet iyi biliyoruz. ABD rejim değişikliği için Afganistan’a, Irak’a, Libya’ya ve Suriye’ye müdahale ettiğinde milyonlarca insanın ölümüne neden oldu ve bu ülkeler bir daha içinden çıkamadıkları dipsiz kuyulara atıldılar. Şimdi ise İran’a yapılacak olası saldırı ile sadece İran değil tüm Ortadoğu ateşe atılacak. ABD emperyalizminin savaş politikaları neticesinde Ortadoğu’da etno-dinsel düşmanlık kazanacak, her yerdeki gericiler güçlenecektir.
   
Ortadoğu’da ne zaman emekçiler mücadele etmeye başlasa ABD emperyalizmi süreci zehirliyor. Son olarak İran, Irak ve Lübnan’da sömürücüleri, halk düşmanlarını, dini otoriteleri ve etno-dinsel düşmanlığı gerileten emekçi isyanları yaşanmaktaydı ki ABD emperyalizminin müdahaleleri bu asalakların imdadına yetişti. Emekçi isyanları ülkelerin tek umududur, ABD emperyalizminin en büyük korkusu da bu isyanların siyasi açılardan olgunlaşarak antikapitalist ve antiemperyalist bir hüviyet kazanmasıdır. Bu yüzden de Ortadoğu’daki emperyalist müdahelelerin ortak hedefi, etnik ve dinsel ayrışmaları aşan ortak bir sınıf hareketinin ve örgütlülüğünün engellenmesidir.  

Bunun dışında ABD saldırganlığı emekçi isyanları yüzünden iyice sıkışmakta olan Mollalara kredi açmaktadır. Süleymani suikasti ve Trump’ın savaş tehditleri, İran’da ulusal birlik ve savunma duyguları yaratarak Mollalara arayıp da bulamayacağı fırsatlar sunmaktadır. ABD emperyalizmi 1980’de o zamanlar müttefik oldukları Saddam Hüseyin’i İran’a savaş açmaya yönlendirmiş, bu da İslami rejimin İran’da yerleşmesine neden olmuştu. Bugün de Mollalara en büyük destek ABD emperyalizminden gelmektedir. İran’daki Mollaları defetmek emekçilerin ve gençlerin işi olmak durumundadır. ABD emperyalizmine ise defolmak düşer.

Ortadoğu’da kitleler iş istiyor, aş istiyor, insanca bir yaşam istiyor. Bunun için sokağa çıkıyor, mücadele ediyor ve ağır bedeller ödüyor. Gelgelelim bu istekler emperyalist kapitalist sistemin yüksek ve sert duvarlarını aşamıyor… İş, aş ve özgürlüğün gelmesi, yolsuzluğun ve zorbalığın bitmesi ancak sosyalizmle mümkündür. Sistemi topyekün hedef almadan, enternasyonalist bir emek hareketi yaratmaya çalışmadan ileriye gitmek mümkün olmayacak. Bu perspektif olmadan kitle hareketlerinin tıkanma yaşaması kaçınılmaz. Bize örgütlülük gerek. Gericiligin yenilgisi ancak emekçilerin ve gençlerin öncü rehberinin inşa edilmesiyle mümkün olabilir. Tek alternatif sosyalizm bayrağıdır. Bu yüzden Ortadoğu’daki tüm emekçileri ve gençleri ISL bayrağı altında savaşmak için bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!
Yaşasın Sosyalist Ortadoğu!
Yaşasın İranlı Emekçilerin Devrimci Hareketi!

CATEGORIES
Share This