SEP: “GÜNÜMÜZ DEHAKLARINA KARŞI SOSYALİZM BAYRAĞIYLA MÜCADELEYE!”

SEP: “GÜNÜMÜZ DEHAKLARINA KARŞI SOSYALİZM BAYRAĞIYLA MÜCADELEYE!”

?Bütün dünya emekçileri ve ezilen halkları kapitalizmin barbarlığı altında kritik bir evreden geçiyor. Yeni Covid-19 salgını kapitalizmin insanlığa ne büyük bir yıkım getirdiğini tüm dünya emekçileri önünde bir kez daha kanıtlıyor. Kendi karlarını garanti altına alabilmek için onlarca yıldır sürdürülen sömürü politikaları ve neoliberalizmin gözü dönmüş kar mekanizmalarıyla insanlığa kanlı tırnaklarını geçirmiş bir canavardan farksızlar.

?Böylesini yıkım, salgın ve krizlerle dolu emperyalist kapitalizmi ayakta tutmanın yolunu emekçileri etnik ve dinsel boğazlaşmalara hapsetmekte buluyorlar. Çünkü başka çareleri yok. Çünkü eğer emekçiler, gençler ve ezilenler sisteme karşı sınıf bilinciyle örgütlenirse bu sistemin ve varlıklarının ayakta kalamayacağını çok iyi biliyorlar.

?Bunun doğal yansıması milliyetçi bayağılığın, zorbalığın ve ayrımcılığın her türlüsünün tavan yapmasıdır. Sistemin ayakta kalabilmesi için bu iklimin sürmesi gerekmektedir.

?Bugün egemenlerin Ortadoğu’daki yoksul ve geleceksiz yüz milyonlarca genç emekçiyi etkisiz kılmak için iki araçları vardır: Birincisi diktatörlerdir. Bunlar ellerinde sopayla toplumsal muhalefeti susturmaya çalışıyor. Diğer araçları ise ideolojiktir. Milliyetçilik, mezhepçilik, dinsel fanatizm devreye sokuluyor ve böylelikle sistem karşıtı kanallara akabilecek enerji halkların birbirlerini boğazladığı nefret ikliminde boşa harcanıp gidiyor.

?Emekçiler bölünüyor ve düşmanı yanlış yerde arıyor. Bu iki araç olmaksızın sistemin ayakta kalabilmesi düşünülemez.
O halde bilinçli emekçilere düşen görev bu iki aracı etkisiz kılmaktır. Yani şovenist zehire karşı “emekçilerin birliği ve halkların kardeşliği” şiarını yükselteceğiz. Yaşasın Enternasyonalizm diyeceğiz. Ve de diktatörlerin sopasına karşı cesurca ve akıllıca dövüşeceğiz. Yılmadan, umutsuzluğa düşmeden…
Bilmeliyiz ki Demirci Kawa’nın yüzyıllar önce yaktığı ateş sönmüş değildir ve haksızlıklar var olduğu sürece de sönmeyecektir. Bugünün zalimlerinin Dehak’tan farkları yoktur ve bilinmelidir ki tüm insanlık tarihine de böyle geçeceklerdir.

?Mücadelemizde enternasyonalizmin kızıl bayrağını yukarıya taşımak tarihsel misyonuyla hareket etmek zorundayız. Kürt halkına, emekçilerine karşı yapılan devlet baskısının karşısında halkların kardeşliğini savunuyoruz. Tutuklu Kürt vekillerinin ve belediye başkanlarının serbest bırakılmasını, kayyum atanan belediyelerden derhal çekilinmesini ve Kürt halkının iradesinin tanınmasını talep ediyoruz.

?SEP olarak bu uğurda verdiğimiz mücadelede Sosyalist Ortadoğu Federasyonu’nu kurabilmek, emperyalizmi, zalimleri Ortadoğu ve dünyadan silmek için uluslararası örgütlenmelerimizi hızlandırıyoruz. Gücünü gerçeklerden alan mücadelemizi 2019 yılı boyunca, Lübnan, Irak ve İran’da emekçilerin egemenlerin dizlerini titreten ayaklanmaları göstermiştir.

Bugün salgın nedeniyle Newroz’u alanlarda karşılayamamış olabiliriz. Ama mücadelemiz alanları bundan sonra gerçek sahibi olan ezilen halklara ve emekçilere kavuşturmak için her geçen gün artan bir çabayla sürecektir.
NEWROZ PİROZ BE!

CATEGORIES
TAGS
Share This