SEP'ten Krize Karşı Emek Cephesi Çağrısı

SEP'ten Krize Karşı Emek Cephesi Çağrısı

SEP Merkez Komitesi bir açıklama yayınlayarak ekonomik kriz karşısında somut talepler etrafında aktif mücadele eden bir cephenin kurulması için sosyalist sola yönelik bir çağrı yaptı. Açıklamanın tamamı:

 Kriz Karşısında Mücadeleci Bir Emek Cephesi Örgütlenmelidir!

AKP’nin yağmacı ekonomi politikaları karaya oturmuş; Türkiye, daha başlangıç aşamasında olduğumuz büyük bir ekonomik krizin içerisine düşmüştür. AKP’nin açtığı kanallar üzerinden ve emekçilerden çalınanlarla servetlerini katlayan büyük sermaye, yaptığı dev borçları emekçi halkın sırtına yüklemek istemektedir. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva “Şirketlerin borcu, 81 milyon Türkiye vatandaşının borcu haline geldi!”diyebilmektedir. AKP’nin bu şımarık patronlarının borçlarını değil servetlerini halkla paylaşacağı günler de elbette gelecektir. Ama öncelikle emekçilerin, onların yolunda giden sosyalistlerin ve patronlara uşaklık etmeyen sendikaların kriz karşısında bir savunma hattı oluşturması ve mücadeleyi yükseltmesi gerekiyor.

Hayat pahalılığı daha şimdiden büyük aşamalar kaydetmiştir. Zaten dar gelirli olan emekçilerin işten çıkarılma haberleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Krizin faturası AKP tarafından emekçilere çıkarılacaktır. Burası açıktır.
Bu yüzden:
– Krize, patronlara ve AKP’ye karşı bir emek cephesi kurulmalı, bu cephe sermayeye karşı mücadelenin gündemini belirlemeli ve eylem haritası ortaya çıkarmalıdır. Emekçilerin mukavemetini, örgütlülüğünü ve sınıf bilincini geliştirecek talepler ve mücadele konuları ortaya konmalıdır. Bu yüzden de “Krizin Faturası Patronlara” söyleminin ötesine geçerek emekçilerin yakıcı sorunlarına dokunabilmek gerekmektedir.
Patronlar son derece örgütlüdür, AKP onların iktidarıdır. Ama maalesef emekçiler, örgütsüz ve sahipsiz durumdadır. Bu yüzden de emekçilerin savunma cephesini örgütlemek acil bir görevdir. Lafta kalmayan, iş yerlerinde, mahallelerde ve kent merkezlerinde kendisini gösteren gerçek bir mücadele cephesi, ihtiyacımız olan şey budur.
Bu yüzden şayet bürokratiklik, hantallık ya da işe yaramazlık nedeniyle geniş bir emek cephesi örgütlenemezse daha dar kapsamlı da olsa sosyalist parti ve grupların bu yolda bir araya gelmesi gerekir. Partimiz SEP bu konuda gerekli çabayı ortaya koyacaktır.
Bu cephenin kendisi somut taleplerle ortaya koyması gerekmektedir. Aşağıdaki talepler genel bir çerçeve için bir örnek sunmaktadır:
• İşten atmalar yasaklansın
• Artan oranlı servet vergisi getirilsin
• Ücretlerdeki reel kayıplar telafi edilsin
• AKP’nin garantili peşkeş ihaleleri iptal edilsin
• TELEKOM gibi TÜPRAŞ gibi yağmalanan kurumlar patronlardan alınsın. 
• Örgütlenme, protesto ve ifade özgürlüğü önündeki engellemeler son bulsun.
CATEGORIES
TAGS
Share This