SEP’ten Açıklama: AKP’nin İşçi Düşmanlığına Mücadele Etmeden Dur Diyemeyiz!

SEP’ten Açıklama: AKP’nin İşçi Düşmanlığına Mücadele Etmeden Dur Diyemeyiz!

AKP/Erdoğan hükümeti, işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Daha önce defalarca gündeme getirilen ama bir türlü cesaret edemedikleri kıdem tazminatının yok edilmesi projesini, bu defa kademeli olarak hayata geçirmeye çalışıyorlar.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

İş Kanunu’na eklenmesi önerilen madde şu şekilde:

“Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin yirmibeş yaşını doldurmamış veya elli ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla birinci ve ikinci fıkradaki koşullar aranmadan yazılı şekilde yapılabilir. Yirmibeş yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi işçinin yirmibeş yaşını doldurduğu tarihi geçemez. Bu fıkra uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli iş sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı geçemez.”

Getirilecek yeni düzenlemeyle 25 yaş altı ile 50 yaş üstü çalışanlar için kıdem tazminatı hakkı mevcut olmayan belirli süreli iş sözleşmesi istisna olmaktan çıkarılıp kural haline getirilecek. Genç işsizliğin, genel işsizlik oranının çok üstünde olduğu ve yaşı ilerlemiş çalışanların işverenler tarafından çalıştırılmak istenmemesi (ama buna rağmen emeklilik yaşını alabildiğine yükseltilmesi!) dikkate alındığında bahsedilen nüfusun kısmen de olsa güvenceli bir şekilde çalışma hayatına dâhil olmaları hayal haline gelecek.

Bu düzenlemenin esas hedefi, kıdem tazminatı hakkının yok edilmesine kademeli bir şekilde başlanması.

AKP’nin saldırdığı haklar, işçi sınıfının on yıllar içerisinde mücadele ederek kazandığı haklar. Sadece kıdem tazminatı değil, grev ve diğer sendikal haklar da benzer şekilde patronlarla el ele yürüyen rejimin saldırısı altında.

Ama işçi sınıfı, şimdiden bu saldırılara karşı tepkilerini göstermeye başladı. Metal işçileri ve petrokimya işçileri fabrikalarda eylemler yaparak Hükümeti uyardı.

AKP’ye geri adım attıracak ve saldırılara karşı sağlam bariyer oluşturacak bir seferberliğe ihtiyacımız var. Böylesi bir seferberlik, işçi sınıfının sendikal ve devrimci örgütlenmesinin büyümesinden geçiyor.

Sosyalist Emekçiler Partisi olarak bütün emekçileri ve gençleri, bu seferberliği hazırlamak için partili mücadeleye davet ediyoruz.

AKP Elini Emeğimden Çek!

Birleşen İşçiler Yenilmez!

CATEGORIES
Share This