ISL Kongre Belgeleri 13: Nikaragua Bildirgesi

ISL Kongre Belgeleri 13: Nikaragua Bildirgesi

* Nikaragua’da kitle hareketine karşı bir diktatörlük rejimi pekiştiriliyor ve işçilerin, öğrencilerin, köylülerin ve halk öncülerinin tüm demokratik faaliyetleri özel bir şekilde bastırılıyor.

*Ortega-Murillo hükümeti, iktidarı elinde tutmak için yüzlerce insanın yaralanması, kaybedilmesi ve katledilmesi yetmiyormuş gibi halka gözdağı vermek için Nisan 2018 isyanında yer alan yüzlerce kişiyi cezaevlerinde tutuyor.

*Temel çelişki; Nikaragua’daki rejime karşı en görünür muhalefetin kapitalist olması ve yıllardır mevcut hükümetle ilişkilendirmiş isimlerin muhalefeti olmasıdır. Bu muhalefet Yankee emperyalizmi tarafından da desteklenmekte ve yoksul kitleler ve gençler için hiçbir çıkış yolu sunmamaktadır.

* Çoğu Kosta Rika’da on binlerce sürgün aktivistten oluşan somut bir hareket halihazırda mevcuttur.  Bu hareket,  bağımsız siyasi pozisyonumuzu geliştirmek ve mücadeleyi ilerletmek için somut bir müdahale alanıdır.

*Genç kurucu grubumuz, diktatörlüğe ve kamplaşmaya karşı, Mavi ve Beyaz burjuva muhalefetiyle birliği “kötünün iyisi” şeklinde savunan eğilimlere karşı amansız bir mücadele vermektedir.

*Orta Amerika ve Karayipler Sosyalist Cumhuriyetler Federasyonu ve işçi-köylü iktidarı stratejimiz çerçevesinde, mevcut eylem sloganlarımız: “Ortega-Murillo Dışarı”, “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük” ve “Özgür, Egemen, Demokratik ve Çokuluslu bir Kurucu Meclis için Mücadeleye”

*Bütün bunlar için anahtar, Nikaragua’da ISL seksiyonu Alternativa Anticapitalista‘nın inşasını güçlendirmektir.

Kararlar:

 1.  Bu sürece ilişkin tutumlarımızı yaygınlaştırmak için seminerler, forumlar, konferanslar, ajitasyon ve propaganda faaliyetleri yürütmek.
 2.  ISL 1. Kongresi’nde seçilecek liderlikle koordinasyon içinde fotoğraflar, videolar, seminer ve Nikaragua elçiliklerinde yapılacak protesto gösterileri ile mahkumların özgürlüğü için bir kampanya yürütülecektir.
 3. Sürgündeki kadrolarımızın ve militanlarımızın dönüşüne hazırlanmak için, özellikle Kosta Rika’da yaşayanlar olmak üzere, Nikaragua sürgün hareketine ilişkin bir yol haritası detaylandırılıp uygulamaya koyulacaktır.

  ISL 1. Dünya Kongresi Belgeleri:

  1-Tüm Dünyada Sınıf Mücadelesi Yükseliyor, Bu Krizi Kapitalizmin Son Krizi Yapmak İçin İleri!

  2-İki Yıllık Pandemi Sürecinden Sonra Kapitalist Dünya Ekonomisi

  3-ISL Tüzüğü

  4-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve 8 Mart 2022 Kampanyası Kararları

  5-Sosyo-Çevresel Mücadeleler Bildirgesi

  6-Otoriterlik ve Faşist Tehlike Hakkında Bildirge

  7-Latin Amerika Bildirgesi

  8-Ortadoğu Bildirgesi

  9-Güney Asya ve Afganistan Bildirgesi

  10-Avrupa Bildirgesi

  11-Doğu Avrupa (Eski Sovyetler Birliği) Ülkeleri Hakkında Bildirge

  12-Batı Sahra Bildirgesi

  13-Nikaragua Bildirgesi

CATEGORIES
Share This