ISL Bildirgesi: ABD Donanması Güney Komutanlığı’nı Venezuela Kıyılarından Çekin!

ISL Bildirgesi: ABD Donanması Güney Komutanlığı’nı Venezuela Kıyılarından Çekin!

Uluslararası Sosyalist Birlik (ISL), dünya işçileri ve demokratik kamuoyunu, 1 Nisan’da Donald Trump’ın emriyle uyuşturucu trafiğinin kontrol edilmesi kisvesi altında ABD Donanması Güney Komutanlığı’nın Karayipler’de konuşlandırılmasını şiddetle reddetmeye çağırıyor.

Bu eylem, ABD emperyalistlerinin Venezuela halkının egemenliğine ve sağlığına karşı saldırganlığında yeni bir dalga anlamına geliyor. Bir yıl önce emperyalizm, Venezuela’yı ülkenin mevcut sorunlarını katmerlendiren, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların arzını daha da kısıtlayan ekonomik bir abluka ile kuşattı ve yoksulları, Maduro’yu devirme çabalarını ilerletmek için aç bıraktı ve cezalandırdı. Ardından da kendisini cumhurbaşkanı ilan eden Guaidó’yu ya da herhangi başka bir kuklayı emri altına almaya girişti. Ve  bugün, ablukanın sonuçları özellikle de sağlık sisteminin hizmet gerekliliklerini  etkilemiş ve bu durum koronavirüs pandemisinin yayılmasından bu yana daha da kötüleşmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, pandemi nedeniyle  ablukanın askıya alınması yönünde ,BM’nin de dahil olduğu, uluslararası taleplere yanıt vermemenin de ötesinde geçerek, 31 Mart’ta Venezuela için “yeni planını” yayınladı ve Maduro iktidarını ABD yanlısı muhalefetle ortak koalisyon teklifleri kabul etmediği takdirde askeri eylemle tehdit etti. ISL,  ülkelerini kimin yöneteceğine karar verme hakkının tek sahibi olan Venezuela halkının egemenliğini hedef alan bu emperyalist müdahaleyi reddetmektedir.

Venezuela hükümetinin, ABBD Dışişleri Bakanlığı’nın “teklifini” reddetmesine yanıt olarak ABD Deniz Kuvvetleri Güney Komutanlığı’nın konuşlandırılması, koronavirüs pandemisinin yarattığı durumu fırsata çevirdiği için özellikle aşağılık ve acımasızdır. Salgına hastalığın karşısında, tıbbi cihaz, ilaç ve gıdaya duyulan ihtiyacın daha da şiddetlenmesiyle Venezuela halkına durumu zorla kabul ettirmeyi amaçladığı ölçüde bu harekat, tam anlamıyla bir suç ve soykırıma dönüşmektedir.

Bu militarist saldırganlık, pandemiden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan ABD’deki emekçilere de bir saldırı niteliğindedir çünkü söz konusu operasyon, 1989’daki Panama işgalinden bu yana bölgede gerçekleşmiş en büyük Amerikan askeri operasyonudur. Bu militarist saldırganlığa harcanan milyonlarca dolar, salgınla mücadele etmek ve işini kaybeden milyonlarca ABD’li emekçiye yardım etmek için kullanılmalıdır.

Trump rejimi, egemenlik ve kendi kaderini tayin ilkelerini ihlal ederek, Venezuela üzerindeki abluka ve müdahale aracılığıyla kendi iktidarını başka bir ülkeye zorla dayatmaya çalışıyor. Maduro hükümetini ve devlet içinde yerleşmiş olan bürokrasiye karşı tavrımız eleştireldir. Fakat kendi hükümetini belirleme konusundaki tek meşru güç Venezuela emekçi halkıdır. Ülkelerinin geleceğine karar vermesi gereken yalnız ve yalnızca onların mücadeleleri, örgütleri ve demokratik iradeleridir.

Covid-19 pandemisine, emperyalist müdahaleciliğe ve hükümetin sömürüsüne, sefalete ve otoriterizme karşı ortak mücadelede Venezuela işçi sınıf, halkı ve ISL‘nin Venezuela militanları ile dayanışma içerisindeyiz.

ABD Deniz Kuvvetleri Güney Komutanlığı’nı Venezuela sahillerinden çekin!

Kahrolsun emperyalist abluka!

Salgınla mücadelede Venezuela işçileri ve halkı ile dayanışmaya!

ABD’nin Venezuela’ya müdahalelerine artık yeter!

Share This