Arjantin’li Bir Devrimci Marksist İle Söyleşi

1 Temmuz, 2012

arjantin3 Sürekli Devrim Hareketi, Ankara’da Arjantinli bir Devrimci Marksist’in sunumuyla ‘Latin Amerika’da Devrimci Mücadele’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Arjantin’de TPR (Tendencia Piquetera Revolucionaria) adlı devrimci Marksist örgütün üyesi olan Lionel sözlerine Latin Amerika’da 2000’li yılların başındaki isyanların ardından yeni bir süreçte olduklarını ve kendilerinin de yeni bir mücadele vermeye çalıştıklarını ifade ederek başladı. ‘Latin Amerika’da ki yarı militarist ulusalcı hükümetlere verdikleri mücadeleyi yeni alanlara taşımaya çalıştıklarını’ belirten Lionel; “ Bu süreçte işçi hareketi ve öğrenci grupları baskılanmaya başlandı, bu baskılamanın en önemli sebeplerinden birisi de kapitalist kriz.” diye konuştu. Kendi acil hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Hedeflediğimiz şey, işçi sınıfının içindeki ulusalcı-reformist liderliklerin hegemonyasını kırmaya çalışmak ve aslında bu ulusal liderliklerin emperyalizme yeni alanlar açtığını göstermeye çalışmak.  Önümüzde sendikal bürokrasiyi ve ulusalcı-reformist liderliği bertaraf etmek gibi bir hedef duruyor.” Ayrıca,reformist liderliklerin zaman zaman oynayabilecekleri ilerici rollere karşı da özellikle Troçkistlerin tavizkar olmaması gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki genel durumu ise şu şekilde açıkladı; “Kıtadaki liderlikler emperyalizmle mücadele etmek yerine onlarla uzlaşmaya çalışıyor. Örneğin Arjantin büyük gaz tekelleri ile anlaşmaya çalışıyor, ancak emperyalizm bunlarla da yetinmiyor ve kıtayı tamamen ezmeye çalışıyor.”

arjantin2Kıta üzerindeki emperyalist baskının da oldukça büyük olduğunu belirten Lionel kendilerinin aynı zamanda emperyalizme karşı da bir mücadele içinde olduklarını belirtti ve “Bir yandan milliyetçi hükümetlere karşı mücadele veriyoruz, bir yandan bu hükümetler ile emperyalist baskı arasında devrimci bir çizgi tutturmaya çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca Lionel buradaki hükümetlere ilişkin önemli bilgiler de verdi: “Bu süreçte kıtadaki hükümetlerin tamamı neredeyse emperyalizme eklemlenme çabasında. Örneğin Chavez, Kolombiya’daki FARC gerillalarına Venezüella sınırlarını kapattı. Ayrıca Chavez’in grev hareketlerini bastırma çabasında, sendikalarda çeşitli mafyatik paramiliter örgütlenmeler aracılığıyla bu hareketleri baltalamaya çalışıyor.” Ayrıca kendilerinin zamanında EvoMorales’e ilk döneminde destek verdiklerini ama Morales’in işçi sınıfına verdiği sözü tutmadığını belirtti. Latin Amerika’daki sol örgütleri ve hareketi kısaca tanıtan Lionel son olarak ‘kıtanın büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu ve ulusalcı hükümetlerin kapitalci tekellerle işbirliği yaparak bu krizin faturasını emekçilere ödetmeye çalıştığını, bundan da yalnızca işçi sınıfının kıtasal atılımı ile kurtulabileceklerini’ söyledi.  Katılımcıların sordukları soruların yanıtlanmasının ardından söyleşi sona erdi.
CATEGORIES
TAGS
Share This