Arjantin: César Arakaki ve Daniel Ruiz ile Dayanışma Çağrısı

Arjantin: César Arakaki ve Daniel Ruiz ile Dayanışma Çağrısı

Yukarıda imzası bulunan örgütler, Arjantin’in burjuva yargı sistemi tarafından, Aralık 2017’deki emeklilik reformuna karşı gerçekleşen eylemlere katıldıkları için mahkum edilen César Arakaki ve Daniel Ruiz’in beraatini talep ediyor. César ve Daniel’e yönelik hükümler onaylandı ve César’ın durumunda 3 yıldan fazla bir hapis cezasını içeriyor. Daniel hali hazırda dava kapsamında bir yıldan fazla bir süredir hapis tutulmaktadır.

César ve Daniel’e karşı açılan dava, Alberto ve Cristina’dan özgürlükleri yönünde hiçbir destek olmadan  Peronist hükümetler boyunca devam etti. Yeni seçilen Milei hükümetinden de muhalif siyasi partilere, devrimcilere ve sendikalara yönelik baskı politikalarının yoğunlaşmasından başka bir şey beklenemez. César ve Daniel’in cezalandırılması, bir bütün olarak kapitalist sınıfın, kendi hiziplerinden ve onları temsil eden partilerden bağımsız olarak, tüm Arjantin işçi sınıfına göndermek istediği bir mesajdır.

Önümüzdeki aylarda Arjantin emekçileri,  IMF planları etrafında ülkenin teslim bayrağını çekeceği saldırı planı ve kendi yaşam koşullarına saldırma planıyla karşı karşıya kalacak ve bu plan kaçınılmaz olarak demokratik özgürlüklerin kısıtlanmasına dayanacak. Hükümet, yakın zamanda kitlesel gösterilerin düzenlenmesi ve bastırılmasına yönelik, protesto hakkını yasaklayan bir “protokol” yayınladı. Bu protokolün karşısında durmalı ve aynı zamanda César ve Daniel’in beraatini, eylem ve mücadele yoluyla kazanmalıyız.

Enternasyonalist Antiemperyalist Mücadele Cephesi İlerliyor

Arjantin: Filistin Halkının Mücadelesine Destek Olanlara Yönelik Baskıya Son!

Azeri Siyasi Tutsaklara ve Sendikalı İşçilere Özgürlük!

Share This