Ankara: Afrin’de “Savaşa Hayır!”

Ankara: Afrin’de “Savaşa Hayır!”

Sendikalar, siyasi partiler ve gruplar Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek AKP’nin Afrin’de yürüttüğü savaşa hayır dedi. SES Genel Merkezi’ndeki toplantıda yapılan ortak basın açıklamasının yanısıra HDP vekili Ahmet Yıldırım da konuşma yaptı.

Yapılan açıklamada Afrin harekatının hem insanları ölüme sürüklediği hem de özgürlüklere saldırı ortamı yarattığı vurgulandı. AKP’nin Afrin saldırısının “iç politikada sıkışan iktidarın koltuğunu sağlamlaştırma çabası” olduğuna dikkat çekildi.

Ortak basın açıklamasına imzacı olan kurumların listesi şöyle: KESK Şubeler Platformu, ODAK Dergisi, ADAD, MDAD, Fatmaana Cemevi, Kaldıraç, Alınteri, HDK, EMEP Ankara Şube, ESP, HDP Ankara İl Örgütü, EHP, SGDF, Halkevleri, SODAP, DBP, YSGP, İHD Ankara Şube, TÜMBEL-SEN, Sosyalist Emekçiler Partisi, AKA-DER ve SYKP

Toplantıda Okunan Basın Metninden:

Savaş sadece insanların ölümü değil aynı zamanda barışın ve özgürlüklerin de yok oluşu demektir. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Afrin harekatı tam da bu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir.

Ortadoğu ve bölgede barış ihtimaline vurulan son darbe olmasının yanı sıra, halklar arasında telafisi mümkün olmayan bir kin ve nefret dalgası yayacak olan bu harekat Türkiye’yi de çıkmaz bir karanlığa sürüklemektedir.

7 yıl boyunca Türkiye topraklarına tek bir çakıl taşının dahi fırlatılmadığı Kürt illerine, “ülke güvenliği” diye yapılan bu saldırı, iç politikada sıkışmış AKP iktidarının  koltuğunu sağlamlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Bu nedenle toplumsal muhalefete, savaş karşıtlarına ve barış aktivistlerine yönelik ağır bir saldırı girişimidir. Savaşın sesini yükseltmek, barışın sesini kısmak istemektedir. Bu koşullarda barışın sesini büyütmek herkes ve hepimiz açısından insani ve vicdani bir görev olduğu kadar, özgürlüklere sahip çıkmamızın birincil gereğidir.

Bu anlayışla savaşa hayır diyor, barış için daha çok mücadele edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

CATEGORIES
TAGS
Share This