/ Marksist Teori
29 Ağustos 2015 - 14:06 Kategori: Gündem, Güneş Gümüş, Marksist Teori, Tarih

Türkiye’de Büyük Burjuvazinin Oluşumu (I) – Güneş Gümüş

Giriş Burjuvazi, yalnızca kapitalist toplumun, yani modern toplumların kurucusu değil, bugün de o toplumların en önemli sınıflarından birisidir. Burjuvazi dünya sahnesine bir anda girmemiş, onu oluşturacak nüvelerin on yıllarca süren gelişiminin ardından cisimleşmiştir. Burjuvazinin ortaya çıkışı ve gelişimi…

Kapital’i Okumak – Güneş Gümüş

“Marks denildiğinde aklınıza hangi kitap gelir?” diye sorsak herhalde en çok Komünist Manifesto ve Kapital yanıtıyla karşılaşırız. Troçki'nin “dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen” bir eser olarak betimlediği Komünist Manifesto geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşmuştur. Kapital'in…
5 Şubat 2015 - 15:29 Kategori: Gündem, Marksist Teori

Dünyaya Marks’ın Gözüyle Bakmak: Diyalektik – Yahya Bolat

   Marksizm, şimdiki dünyayı anlamlandırmak ve bu  anlamlandırmadan sonra dünyanın (ya da toplumun) olası gidişatını,  değişim potansiyellerini belirlemek; bu değişim potansiyelleri  üzerinden dünyaya müdahale etme araçlarını ve koşullarını   belirlemenin bilimsel yöntemidir. Aslında şu anda yaptığımız …
24 Ocak 2015 - 23:00 Kategori: Devrimci Perspektif, Güneş Gümüş, Marksist Teori

Bookchin ve Toplumsal Ekoloji (I) – Güneş Gümüş

Murray Bookchin’in fikirleriyle tanışmamız oldukça yeni ama bir o kadar da hızlı oldu. Bookchin’in 11 kitabı Türkiye’deki okurlara ulaşmış durumda. 1990’ların ikinci yarısında çevrilen ve tek basımla sınırlı kalan eserleri dışındaki 8 kitabı 2010 sonrasında yayınlanan Bookchin’in; keşfedilmesinin…
16 Eylül 2014 - 03:22 Kategori: Marksist Teori

Proudhon Üzerine – Karl Marks (1865)

J. B. Schweizer'e Bir Mektup “Proudhon Üzerine” Yazan: 24 Ocak 1865 Tarihinde Karl Marx; Kaynak: Marx-Engels: Seçme Yapıtlar Cilt 2, s: 28-36, Birinci Baskı, Sol Yayınları, Temmuz 1977; İlk Basımı: Der Social-Demokrat 16, 17 ve 18. sayıları, 1, 3 ve 5 Şubat 1865; Der Social-Demokrat, 16 Nolu sayısı, 1 Şubat…
16 Eylül 2014 - 03:18 Kategori: Marksist Teori

Komünist Parti Manifestosu – Karl Marks – Friedrich Engels (1848)

1872 Almanca Baskıya Önsöz O dönemin koşullarında elbet ancak gizli olabilen ve uluslararası işçi birliği olan Komünistler Birliği, 1847 Kasımında Londra'da toplanan kongresinde, metinde imzası bulunanları, kamuoyuna sunulmak üzere ayrıntılı bir teorik ve pratik parti programı hazırlamakla görevlendirdi. Şubat…
16 Eylül 2014 - 03:16 Kategori: Marksist Teori

Feuerbach Üzerine Tezler – Karl Marks (1845)

1845 ilkyazında Marx, tarafından yazılmıştır; Özgün basımı Engels tarafından 1888'de, kendi yazdığı Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu'nun, ayrı basımının Ek'inde yayınlanmıştır. "Feuerbach Üzerine Tezler", Marx tarafından, kendisine ait tarihsel materyalizm teorisini, esas olarak tamamlamış…
16 Eylül 2014 - 03:14 Kategori: Marksist Teori

Toplumun Sosyalizasyonu – Rosa Luksemburg (1918)

Şu anda başlamış olan proletarya devriminin sosyalizmi gerçekleştirmekten başka bir amacı ve sonucu olamaz. İşçi sınıfı her şeyden önce tüm politik devlet gücünü eline geçirmek için çaba sarf etmelidir. Ne var ki politik güç biz sosyalistler için sadece bir araçtır. Bu gücü uğrunda kullanmamız gereken…