/ Emekçiden / CSUN İşçileri Krizin Faturasını Ödemeyi Reddediyor!

CSUN İşçileri Krizin Faturasını Ödemeyi Reddediyor!

on 7 Temmuz 2018 - 11:16 Kategori: Emekçiden

Tuzla Serbest Bölge’de bulunan CSUN EURASIA fabrikasında çalışan Birleşik Metal üyesi 400 işçi, bir yıldır ücretlerini düzenli alamadıkları gerekçesiyle üretimi durdurarak fabrika önünde direnişe geçtiler.

Güneş enerjisi panelleri üreten Çin sermayeli CSUN, 2013 yılında Türkiye’de faaliyete geçmişti. Geride kalan yıllarda hükümetin sağladığı teşviklerin de yardımıyla hızla büyümüş, bu süreçte devlete de güneş panelleri satmıştı. Son bir yıldır şirket, işlerin durgun olmasını bahane göstererek işçilerin maaşlarını düzenli ödemiyordu. Son iki aydır ise fabrikada üretim tamamen durmuştu. Şirketten alacaklarını alabilmek umuduyla bir yıldır dişini sıkan işçiler 18 Haziran’da direnişe geçerek dönüşümlü olarak fabrikada kalmaya başladılar. İşçiler, içerde kalan ücretlerinin eksiksiz olarak ödenmesini, eğer üretimdeki belirsizlik devam edecekse tazminatlarının verilerek çıkışlarının sağlanmasını talep ediyorlar.

Birleşik Metal İş Sendikası konuya dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Şirketin yaşadığı krizin bedeli işçilere ödetilemez. Yerli ve yabancı sermayedarlara devletin bütün olanaklarını seferber eden ancak işçilerin hakları konusunda hiçbir adım atmayan siyasi iktidarın da sorumlu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. CSUN işçileri ücretlerinin ödenmesi ve fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için mücadele ediyor.”

Geride bıraktığımız yıllarda şirketler hükümetten her türlü teşviği alarak, işçilerin en temel haklarını bile gasp ederek büyüdüler. Patronlar, işçileri düşük ücretlere ve yoğun çalışma tempolarına mahkum ederek kârlarını arttırdılar. Fakat deniz bitti, kara göründü. Türkiye ekonomisi için kriz çanları çalmaya başladı. Patronlar ise bu krize önlem olarak işçilerin hali hazırda bile insanlık dışı olan ücretlerine el koymayı seçiyorlar. Bunun bile çare olmadığı durumda ise kitleleri işsizlik cehenneminin kucağına atıp daha önce işçilerin sırtından kazandıkları servetleri de yanlarına alıp toz olmanın derdine düşüyorlar. Biz işçiler ya bu sürece seyirci kalıp patronların kârları düşmesin diye çıkarmadığımız krizin faturasının bize ödetilmesine seyirci kalacağız. Ya da hep birlikte örgütlü bir şekilde “bu krizi biz çıkarmadık, faturasını da biz ödemeyeceğiz” diye haykıracağız!

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı